cofnijw¶lijwydrukujstrona domowa
Główne kierunki działalności
Placówek Społeczno-Kulturalnych Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej to:
  • różnorodne formy działalności w kierunku upowszechniania sztuki i wiedzy
  • rozwijanie amatorskiej twórczości artystycznej
  • tworzenie i prowadzenie kół, klubów i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • organizowanie różnorodnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu –festyny, widowiska estradowe, przeglądy artystyczne
  • zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego podczas wakacji letnich i ferii zimowych
  • organizowanie wystaw, pokazów, konkursów i turniejów o charakterze artystycznym, sportowo- rekreacyjnym i profilaktycznym
 
 © 2008 - 2018, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 522598 razy.
PortalOz